Etxebizitza programa

“Pertsona orok du etxebizitza duina edukitzeko eskubidea”

Buru gaixotasuna duten pertsonek...

Etxebizitza eta zaintza beharrak asebetetzeko zailtasunak eduki ditzakete. Zailtasun horiez gain, familiaren babes falta dagoen kasuetan edo senideek egoera eramateko gaitasunik ez daukatenean, arrisku eta marjinazio egoerak sor daitezke.

Horregatik...

Behar ezberdinei erantzuna emateko alternatibak eskaintzen ditugu.

Helburua da...

Buru gaixotasuna duen pertsonari komunitatearen barne eta modu ahalik eta autonomoenean bizitzen laguntzea, ahal bezain bizi-kalitate maila handiena izan dezan.

Horretarako...

Tutoretzapena etxebizitza bat dugu, eta bizitza autonomoa lortzeko prestakuntza programa.